Väčšia ochrana maloletých a rizikových skupín vďaka samoregulácii

Bratislava, 31.05.2022 - Úrad pre reguláciu hazardných hier pripravil Koncepciu zodpovednej reklamy. Tá má byť východiskom pre zavedenie nových samoregulačných a kontrolných mechanizmov.

Verejnosť je vystavená masívnemu pôsobeniu komerčných oznámení o hazardných hrách. Sú šírené napríklad televíziou, rozhlasom, internetom, reklamnými zásielkami, elektronickými správami, exteriérovou reklamou vo verejných priestoroch a tiež vďaka sponzoringu priamo na športoviskách. Neregulovaná reklama môže k hazardným hrám prilákať aj zraniteľné skupiny so sklonom k závislostiam, či maloletých.

"Je spoločensky žiadúce, aby mala slovenská reklama na hazardné hry jasné štandardy a zodpovedný obsah. Preto prichádzame s Koncepciou zodpovednej reklamy. Táto iniciatíva nášho úradu spočíva v otvorení odbornej partnerskej diskusie. Ide najmä o intenzitu, zameranie a obsah reklamy. Z iniciatívy by tak mohol vzísť samoregulačný mechanizmus, ktorý doplní už platný právny a kontrolný systém. V konečnom dôsledku nám tiež pomôže vysporiadať sa s etikou reklamy vo vzťahu k zraniteľným skupinám obyvateľstva a deťom. Najmä kvôli nim je potrebné používať v reklame spotrebiteľsky korektné informácie o produktoch a službách prevádzkovateľov hier. Nezabúdajme na informácie o rizikách vzniku problémového hrania, finančných stratách, o zodpovednom hraní a o možnostiach pomoci pri prevencii, diagnostike a liečbe nelátkových závislostí," hovorí k obsahu dokumentu generálny riaditeľ úradu Dávid Lenčéš. Nové pravidlá vzídu z odborných podkladov úradu, do úvahy sa však budú brať aj praktické pripomienky zástupcov asociácií a prevádzkovateľov hazardných hier, ako aj zástupcov tretieho sektora.

Účelom východiskového dokumentu je informovať dozorované subjekty (najmä prevádzkovateľov hazardných hier) o akceptovateľných pravidlách reklamy v súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti hazardných hier a o chápaní ÚRHH modernej a zodpovednej reklamy. "Naším záujmom je, aby hazardné hry predstavovali bezpečný zdroj zábavy a aby boli právne predvídateľným prostredím pre prevádzkovateľov ako aj pre spotrebiteľov. Výsledkom odbornej spolupráce by mohlo byť nové východisko pre prípadnú budúcu legislatívnu úpravu," hovorí generálny riaditeľ ÚRHH.

Podľa platnej Koncepcie štátnej politiky v oblasti hazardných hier existujú dostatočne silné dôvody verejného záujmu na stanovenie a reguláciu hazardných hier, ochranu občanov a verejnej morálky pred nepriaznivými účinkami stávok a hier. Právny a kontrolný rámec by mohli navyše dopĺňať ďalšie nástroje, ktoré pomáhajú uplatňovať princípy zodpovedného hrania. Jedným z takýchto nelegislatívnych, no účinných mechanizmov je aj samoregulácia.

Úrad pre reguláciu hazardných hier koncepciou napĺňa ciele verejného záujmu. Medzi nimi sú:
a)    Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia. Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia.
b)    Prevencia kriminality a predchádzanie podvodom.
c)    Ochrana spotrebiteľa.

Úrad má záujem v súlade s § 1 ods. 2 zákona o hazardných hrách a tiež v súlade s odporúčaním Európskej komisie zo 14. júla 2014 o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu online hazardných hier v prípade maloletých osôb č. 2014/478/EÚ vytvárať účinné podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier v súvislosti s propagovaním hazardných hier.

Vytvorené : 31.05.2022
Upravené : 02.06.2022