Úrad pre reguláciu hazardných hier je medzi top 3 nominovanými na jedno z prestížnych ocenení Global Regulatory Awards (GRAs) 2023

Tlačová správa


 

Bratislava, 19.09.2023 – Z rekordného počtu prihlášok nezávislá porota zložená z odborníkov rozhodla o víťazoch nominácie 7. ročníka prestížnych ocenení Global Regulatory Awards (GRAs) 2023. Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) bol zaradený medzi top 3 nominované subjekty na toto prestížne medzinárodné ocenenie. Odovzdávanie cien Global Regulatory Awards 2023 sa uskutoční 29. novembra v Londýne.

Prestížne ocenenie Global Regulatory Awards je uznaním a ocenením jednotlivcov a tímov predovšetkým v oblasti regulácie hazardných hier, ktorí neúnavne pracujú na vytváraní a zlepšovaní štandardov v oblasti zodpovedného hrania v celom globálnom odvetví hazardných hier.

„Pre úrad a Slovenskú republiku ide o historicky prvú nomináciu na takúto prestížnu medzinárodnú cenu, pričom už len samotná nominácia je významným ocenením našej spoločnej tímovej práce v rámci úradu, a zároveň je signálom, že aktivita úradu a posun Slovenskej republiky v oblasti témy zodpovedného hrania hazardných hier od roku 2022 sú pozitívne vnímané aj na medzinárodnej úrovni.“ uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.

Úrad pre reguláciu hazardných hier získal nominácie vo 2 kategóriách. V kategórii „Regulatory Initiative of the Year“ (v preklade „Regulačná iniciatíva roka“), ako jeden z top 3 nominovaných, za vytvorenie nového špecializovaného oddelenia zameraného na internetové hazardné hry, sledovanie a aktívne vyhľadávanie nelegálneho obsahu na internete. Ocenenie „Regulatory Initiative of the Year“ sa udeľuje za konkrétnu kampaň alebo reformnú iniciatívu s cieľom zlepšiť ochranu hráčov, fungovanie trhu hazardných hier, či zavedenie nových inovácií v oblasti dodržiavania platnej legislatívy.

Svoju druhú nomináciu úrad získal v kategórii „Responsible Approach to Advertising or Marketing Award“ za Kódex zodpovednej reklamy, ktorý vznikol z iniciatívy Úradu pre reguláciu hazardných hier jeho spoločnou dohodou s prevádzkovateľmi hazardných hier ako samoregulačný nástroj nad rámec platnej legislatívy. 
Kódex sa stal dokumentom, ktorý zadefinoval jasné štandardy v oblasti reklamy hazardných hier, ktoré prispeli k zvýšeniu ochrany rizikových skupín a maloletých. Dokument obsahuje 18 štandardizovaných etických pravidiel ako je napríklad, aby hazardné hry neboli propagované na online streamovacích platformách, ktoré sleduje primárne maloleté publikum, alebo aby reklama neobsahovala postavy, ktoré sa viažu k detskému divákovi - postavičky z detských rozprávok či animovaných filmov.

„Veľmi ma teší, že popri myšlienke vytvorenia špecializovaného oddelenia zameraného na kontrolu internetových hazardných hier, ktoré vzniklo v novembri 2022, medzinárodná porota v zložení odborníkov ocenila aj myšlienku vytvorenia spoločného dokumentu, akým je Kódex zodpovednej reklamy . To, že sme nominovaní na víťaza a dostali sme sa medzi top 3 subjekty a regulátorov v danej kategórií svedčí o tom, že naše spoločné úsilie a spolupráca s prevádzkovateľmi hazardných hier je základom pre lepšie fungovanie trhu s hazardnými hrami.“ hovorí generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.

Ocenenie „Responsible Approach to Advertising or Marketing Award“ sa udeľuje organizácii, ktorá vynaložila značné úsilie na to, aby jej marketing a reklama šírili informácie o bezpečnejšom hraní hazardných hier. 

Global Regulatory Awards organizované VIXIO GamblingCompliance od svojho založenia v roku 2017 sa stali najvýznamnejšími oceneniami svojho druhu, ako uznanie jednotlivcom a tímom za ich vytrvalosť, prínos a zasadzovanie sa za dodržiavania predpisov a zodpovedného hrania v hazardných hrách.

Vytvorené : 19.09.2023
Upravené : 20.09.2023