„Whitelist“ pre vyššiu ochranu hráčov

Tlačová správa

Bratislava, 18.07.2022 - Úrad pre reguláciu hazardných hier pridáva nové opatrenie na ochranu slovenských hráčov a ich vkladov pred možným zneužitím na nelegálnych webových stránkach.

Legálnosť webov prevádzkujúcich hazardné hry na Slovensku sleduje a preveruje Úrad pre reguláciu hazardných hier. V prípade nesúladu niektorej stránky so zákonom je proti nej začaté konanie a je zaradená na verejný zoznam nelegálnych webových sídiel. Novinkou v službách úradu je zverejňovanie legálnych webových sídiel, nad ktorými má úrad podľa zákona o hazardných hrách prísny dohľad. Zoznam bude aktualizovaný priebežne v momente udelenia alebo zániku niektorej licencie na webe www.urhh.sk v podsekcii „Legálne webové stránky“.

Zoznam legálnych webov uľahčí hráčovi orientáciu v množstve internetových hier a výber tých, kde je pod právnou ochranou. „Jednému nelegálnemu webu zamedzíme prevádzkovanie a obratom vznikne druhý. Kreativita ich prevádzkovateľov nemá hraníc. Hráčov sa často snažia motivovať neodolateľnými bonusovými ponukami, moderným vizuálom, bezlimitnými vkladmi a v prípade zahraničných prevádzkovateľov tiež dokonalou slovenčinou. Ak si hráči neskontrolujú povinné údaje webu, nemusia mať nijaké podozrenie, že ide o nelegálny obsah prevádzkovaný mimo našej krajiny. Hrou na nelegálnom webe sa však oberajú o možnosť vyplatenia výhry a o svoju ochranu prostredníctvom zákonov platných na území Slovenskej republiky,“ hovorí generálny riaditeľ úradu Dávid Lenčéš.

Na overenie legálnosti stránky už teda po novom stačí iba vyhľadanie jej názvu v zozname ÚRHH. Generálny riaditeľ úradu si od transparentného informovania sľubuje predovšetkým vyššiu ochranu hráčov a edukovanie verejnosti: „V podsekcii Legálne webové stránky zverejníme všetky licencované webové adresy licencovaných subjektov. Znamená to, že všetky ostatné mimo tohto zoznamu, sú nelegálne. Nelegálne stránky môžu hráčov oberať o vklady a výhry a sú dostupné rizikovým skupinám, ktorým môžu hazardné hry ohrozovať duševné zdravie. Jednoduchšie získanou informáciou o legálnosti webu teda poukazujeme na priestor pre hranie online hazardných hier pod kontrolou platnej slovenskej legislatívy.“

Legálne webové stránky musia plniť povinnosti podľa zákona o hazardných hrách. „Máme nástroje, ktoré umožňujú dohľad na diaľku. Ak zistíme akékoľvek porušenie, dochádza k sankčným konaniam, prípadne až k odňatiu licencie,“ hovorí generálny riaditeľ ÚRHH. Legálne online herne sú pod kontrolou slovenských orgánov a úrad pri nich dokáže zabezpečovať kontrolu v zmysle zákona. To ale neplatí v prípade nelegálnych zahraničných webov. „Tam nevieme, akí hráči majú k hazardným hrám prístup, či nejde o organizovaný podvod, či sa hráči dostanú k svojim výhram, či sa tam nemanipulujú herné výsledky, alebo či nedochádza k zneužívaniu osobných údajov hráčov,“ dodáva Dávid Lenčéš.

Zákon ukladá úradu aj sankčné postihovanie fyzických alebo právnických osôb, ktoré propagujú nelegálne hazardné hry. Je preto žiaduce, aby si každý pred plánovanou propagáciou danej stránky na zozname overil, či je legálna. „Sankcie sa môžu vyšplhať až do výšky 50.000,- EUR v prípade fyzickej osoby a do 250.000,- EUR v prípade právnickej osoby,“ dodáva generálny riaditeľ úradu Dávid Lenčéš.

Zákonné povinnosti legálnych webových sídiel internetových hier v SR

Názov webového sídla, na ktorom sa internetová hra nachádza, musí mať príponu „.sk“. Okrem tejto povinnosti musí prevádzkovateľ internetovej hry zverejniť na danom webe nasledujúce údaje:

  • identifikačné a kontaktné údaje,
  • identifikačné údaje ÚRHH,
  • číslo licencie,
  • druhy hier,
  • herný plán v slovenskom jazyku.

Podmienkou účasti hráča na internetovej hre je jeho registrácia a zriadenie hráčskeho účtu. K tomu predkladá meno, priezvisko a titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt a štátnu príslušnosť.

Ak ste narazili na nelegálny web s hazardnou hrou, dajte nám o ňom vedieť na adrese podnety@urhh.sk. Pomôžete tým vyššej ochrane hráčov.

Vytvorené : 15.07.2022
Upravené : 17.01.2023