Iné pokyny a usmernenia


Metodické usmernenie k preukazovaniu a posudzovaniu splnenia osobitnej podmienky podľa § 46 ods. 2 zákona o hazardných hrách, že prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nie je v rozpore s verejným záujmom
Vytvorené : 12.08.2022
Upravené : 12.08.2022
pdf  [74 KB]

Validácia XML súborov voči XSD schéme – denná alebo mesačná evidencia o prijatých stávkach a vyplatených výhrach
Vytvorené : 22.02.2022
Upravené : 22.02.2022
pdf  [163 KB]

Metodické usmernenie pre poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb k spôsobu zamedzenia prístupu k webovému sídlu na základe príkazu súdu podľa § 85 ods. 14 zákona o hazardných a hrách a § 94 ods. 4 zákona o elektronických komunikácií
Vytvorené : 07.03.2022
Upravené : 07.03.2022
pdf  [222 KB]

Povinnosť predkladať údaje o stávkach a výhrach podľa § 74 ods. 5 a 8 prevádzkovateľmi lotériových hier od 1.1.2021
Vytvorené : 25.01.2021
Upravené : 25.01.2021
pdf  [115 KB]

Povinnosť predkladať údaje o stávkach a výhrach podľa § 74 ods. 3 a 4 - zmena po 1.1.2021
Vytvorené : 25.01.2021
Upravené : 25.01.2021
pdf  [92 KB]

Povinnosť predkladať údaje o stávkach a výhrach podľa § 74 ods. 6 a 8 prevádzkovateľmi kartových hier mimo kasína - zmena po 1.1.2021
Vytvorené : 25.01.2021
Upravené : 28.01.2021
pdf  [116 KB]

Postup pri overovaní fyzických osôb vstupujúcich do herne, kasína a do prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo v registri vylúčených osôb
Vytvorené : 15.12.2020
Upravené : 14.06.2021
pdf  [103 KB]

Oznámenie o zámere prevádzkovať kartové hry pokrového typu mimo kasína
Vytvorené : 29.11.2019
Upravené : 11.02.2020
pdf  [126 KB]

Zvýhodnenia, bonusy a kurzové zvýhodnenia
Vytvorené : 15.08.2019
Upravené : 15.08.2019
pdf  [104 KB]

Zvýhodnenia, bonusy a kurzové zvýhodnenia - Dodatok č. 1
Vytvorené : 22.04.2020
Upravené : 22.04.2020
pdf  [75 KB]

Uplatňovanie podmienok jednotlivých druhov hazardných hier vo vzťahu k § 30 zákona o hazardných hrách
Vytvorené : 18.10.2019
Upravené : 18.10.2019
pdf  [51 KB]