Komunikačné parametre - platné od 10.6.2023


Potrebné technické údaje Úradu pre reguláciu hazardných hier na zabezpečenie prenosu údajov o hazardných hrách v produkčnom prostredí v súlade s § 4 vyhlášky č. 445/2020 Z. z.

Technické údaje ÚRHH 


Jednotné adresy zdrojov (URL) pre verejnú časť certifikátov, ktoré poskytuje úrad pre prevádzkovateľov, v kódovacích schémach pre certifikáty a kľúče X.509 DER/CRT a PEM:
CERT_ENCRYPT_GOV - Certifikát úradu pre šifrovanie dátových balíčkov prevádzkovateľom.
https://eidas.disig.sk/ws/get_certificate?serial=138BF7CFAE6F2B001E40&cid=1130&format=DER 
https://eidas.disig.sk/ws/get_certificate?serial=138BF7CFAE6F2B001E40&cid=1130&format=PEM 

CERT_AUTH_GOV - Certifikát úradu pre prístup na aplikačné rozhranie (oAPI) prevádzkovateľa. Slúži pre autentifikáciu úradu pri odosielaní dátovej správy s odpoveďou o stave spracovania dátového balíčka (Response Package) na aplikačné rozhranie (oAPI) prevádzkovateľa.
rapi.urhh.sk.crt.der
rapi.urhh.sk.crt.pem


CERT_CA_AUTH_GOV - Certifikáty certifikačnej autority (CA), ktorá vydala CERT_AUTH_GOV. Spolu s CERT_AUTH_GOV slúžia na autentifikáciu pri odosielaní dátovej správy s odpoveďou o stave spracovania dátového balíčka (Response Package) na aplikačné rozhranie (oAPI) prevádzkovateľa.


•    Certifikát koreňovej (Root) certifikačnej autority (CA):
https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt.pem
https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt


•    Certifikát sprostredkujúcej (Intermediate) certifikačnej autority (CA):
https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt.pem

https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt

CERT_QES_GOV - Certifikát kvalifikovanej elektronickej pečate úradu pre pečatenie dátovej správy s odpoveďou o stave spracovania dátového balíčka (Response Package).
https://eidas.disig.sk/ws/get_certificate?serial=11803220E65BCD008BB2&cid=1128&format=DER
https://eidas.disig.sk/ws/get_certificate?serial=11803220E65BCD008BB2&cid=1128&format=PEM


•    URL adresa rAPI úradu, kde budú odosielané dátové balíčky prevádzkovateľa https://rapi.urhh.sk
•    IP adresa úradu, z ktorej bude povolený prístup na oAPI prevádzkovateľa 94.124.148.105

 • Certifikát úradu pre šifrovanie dátových balíčkov prevádzkovateľom. Verejnú časť certifikátu poskytuje úrad pre prevádzkovateľov.

  rapi_certs_gov2biz.zip (CERT_ENCRYPT_GOV\NTRSK-52265021-AES.crt.*)

 • Certifikát úradu pre prístup na aplikačné rozhranie (oAPI) prevádzkovateľa. Slúži pre autentifikáciu úradu pri odosielaní potvrdenia o prijatí balíčka úradom na aplikačné rozhranie oAPI. Verejnú časť certifikátu poskytuje úrad pre prevádzkovateľov.

  rapi_certs_gov2biz.zip (CERT_AUTH_GOV\rapi.urhh.sk.crt.*)

 • Certifikát certifikačnej autority (CA) ktorá vydala CERT_AUTH_GOV. Spolu s CERT_AUTH_GOV slúži na autentifikáciu pri odosielaní potvrdenia o prijatí balíčka úradom na aplikačné rozhranie (oAPI) prevádzkovateľa.

  rapi_certs_gov2biz.zip (CERT_CA_AUTH_GOV\DigiCertGlobalRootCA.crt.*,
  CERT_CA_AUTH_GOV\RapidSSLTLSDVRSAMixedSHA2562020CA-1.crt.*)

 • Certifikát zdokonalenej elektronickej pečate úradu pre pečatenie potvrdenia o prijatí dátového balíčka. Verejnú časť certifikátu poskytuje úrad pre prevádzkovateľov. Zdokonalená elektronická pečať úradu je určená len pre dočasné použitie. V krátkej dobe bude tento certifikát nahradený certifikátom kvalifikovanej elektronickej pečate.

  rapi_certs_gov2biz.zip (CERT_AES_GOV\NTRSK-52265021-AES.crt.*)

Certifikáty úradu sú v týchto súboroch rapi_certs_gov2biz a rapi_certs_gov2biz.zip.md5.

 • URL adresa rAPI úradu, kde budú odosielané dátové balíčky prevádzkovateľa https://rapi.urhh.sk
 • IP adresa úradu, z ktorej bude povolený prístup na oAPI prevádzkovateľa
  94.124.148.105