Predstavitelia


Mgr. Martin Bohoš
Generálny riaditeľ

Vzdelanie

1993 – 1999                 Univerzita Komenského v Bratislave
                                     Právnická fakulta (Mgr.)

Pracovné skúsenosti

01/2024 – súčasnosť    Úrad pre reguláciu hazardných hier
                                     Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu

02/2022 – 01/2024       Úrad pre reguláciu hazardných hier
                                     Riaditeľ odboru licencií a správy odvodov a príspevkov

01/2017 – 12/2020       TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
                                      Podpredseda predstavenstva
                                      Námestník generálneho riaditeľa
                                      Riaditeľ odboru finančného a právneho 

10/2002 – 04/2011       Finančná skupina AXA 
                                     (predtým Winterthur/CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS)
                                     Legal & Compliance Director

10/2001 – 09/2002       Doplnková dôchodková poisťovňa LIPA
                                     Riaditeľ odboru metodiky a zmluvných vzťahov

03/1999 – 09/2001       Sociálna poisťovňa                              
                                     Vedúci oddelenia vymáhania poistného

 

Vytvorené : 23.10.2019
Upravené : 23.01.2024