angle-left null Reakcia ÚRHH na vyjadrenia poslancov parlamentnej strany Sme rodina týkajúce sa prevádzkovania tzv. kvízomatov
Tlačová správa

Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) reaguje na vyjadrenia poslancov parlamentnej strany Sme rodina Borisa Kollára a Petra Pčolinského, ktorý včera (9.10.2019) na tlačovej konferencii obvinili Ministerstvo financií SR, Finančnú správu SR a Úrad pre reguláciu hazardných hier z nečinnosti pri riešení prevádzkovania tzv. kvízomatov. Podľa slov oboch poslancov sa na Slovensku „rýchlo šíria tzv. kvízomaty, čo sú hracie automaty, za ktorých vyplatením výhry sa skrýva jednoduchá otázka. Výhry z týchto zariadení sú ich distribútormi považované za výhry z vedomostných súťaží, ktoré nepodliehajú žiadnym obmedzeniam, hoci kvízomaty považuje zákon o hazardných hrách za hazardné hry.“

 

K tvrdeniu oboch poslancov, že Úrad pre reguláciu hazardných hier v tejto veci nekoná, uvádzame, že problematika tzv. kvízomatov je otvorenou témou, ktorú ÚRHH intenzívne vníma a ako orgán kompetentný od 1.6.2019 za dohľad nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách podniká kroky zamerané aj na kontrolu prevádzkovania tzv. kvízomatov.

 

Za svoju krátku pôsobnosť vykonal Úrad vyše 200 kontrol takýchto zariadení a pracuje aj na doriešení prípadov, ktoré mu boli odstúpené z Finančnej správy SR ako orgánu zodpovedného za dohľad nad trhom do 31.5.2019. Zmysluplná dozorná akcia, ktorá má odstrániť nelegálne prevádzkovanie hazardných hier, tzv. kvízomatov, si vyžaduje dôkladnú analytickú prípravu a aktívnu spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami tak, aby bolo možné uložiť sankcie za porušenie zákona a zároveň, aby kroky Úradu viedli k odstráneniu tohto protispoločenského javu.

Fenomén tzv. kvízomatov, na ktorý poslanci upozorňujú, sa objavil ešte v minulosti, a to za účinnosti zákona č. 171/2005 Z.Z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov viacerými ustanoveniami spresnil a sprísnil podmienky prevádzkovania tzv. kvízomatov. Na tvorbe zákona sa podieľali aj poslanci parlamentnej strany Sme rodina, ktorých pripomienky boli vo väčšine prípadov v návrhu zákona akceptované a zapracované a ktorí následne v legislatívnom čítaní za zákon hlasovali.

 

Výrobcovia tzv. kvízomatov neustále hľadajú možnosti, ako úpravou týchto zariadení obísť právne normy, s čím však nebojuje len Slovenská republika, ale viaceré členské štáty EÚ. Úrad pre reguláciu hazardných hier si uvedomuje vážnosť tejto problematiky aj potrebu pružne reagovať na situáciu, ktorú prináša prax. Aj preto sme otvorení diskusii, ktorej závery budú viesť k prísnemu a jednoznačnému nastaveniu pravidiel prevádzkovania hazardných hier na Slovensku. Otázka legislatívnej úpravy zákona, ktorá by jednoznačne upravila zákaz tzv. kvízomatov, si však vyžaduje podporu politického spektra a jej finálne znenie je v rukách ministerstva financií ako orgánu zodpovedného za tvorbu legislatívy v oblasti hazardných hier.

 

 

Vytvorené : 25.10.2019
Naposledy upravené : 05.11.2019