angle-left null Ani 2. a 3. fáza uvoľňovania slovenskej ekonomiky neumožní prevádzkam hazardných hier ich otvorenie
Oznam

Bratislava, 6.5.2020 – Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré vstupuje do platnosti dnešným dňom (6.5.2020), ponecháva prevádzky zábavného charakteru, akými sú napríklad aj herne, kasína či stávkové kancelárie, stále zatvorené.

Opatrenie zverejnil Úrad verejného zdravotníctva včera vo večerných hodinách. Z vyjadrenia hlavného hygienika citujeme bod A, kde sa hovorí:

„S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., fitness centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:

  1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,

  2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,

  3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

  4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),

  5. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre,

  6. vonkajšie turistické atrakcie,

  7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Nerešpektovanie týchto opatrení je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. Úrad pre reguláciu hazardných hier preto opätovne apeluje na prevádzkovateľov hazardných hier, aby toto opatrenie bezpodmienečne dodržiavali.

Odkaz: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2. fáza
 

Vytvorené : 06.05.2020
Naposledy upravené : 06.05.2020