angle-left null Prvá fáza uvoľňovania ekonomiky ponecháva všetky prevádzky, ktoré poskytujú služby v oblasti hazardných hier, naďalej zatvorené
Oznam

Bratislava, 22.4.2020 – Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil včera (21.4.2020) usmernenie hlavného hygienika k opatreniam súvisiacim s uvoľňovaním slovenskej ekonomiky v dôsledku koronakrízy.

Z usmernenia hlavného hygienika citujeme:

„S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.; wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:

  1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
  2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,
  3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Úrad apeluje na prevádzkovateľov hazardných hier, aby opatrenie bezpodmienečne dodržiavali. Dodržiavanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR bude počas trvania mimoriadnej situácie úradom kontrolované. V prípade, že sa u prevádzkovateľov potvrdí porušenie vyhlásených opatrení, bude voči nim úrad v rámci svojej právomoci nekompromisne postupovať, a to aj v prípade ohlasovania porušenia prijatých opatrení príslušným orgánom.

Odkaz: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia.
 

Vytvorené : 22.04.2020
Naposledy upravené : 22.04.2020