angle-left null Vyjadrenie ÚVZ k Opatreniu č. OLP/4083/2020 – prevádzky 3. fáza
Oznam

Bratislava, 28.5.2020 – Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejňuje vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) v súvislosti s vydaním Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3. fáza zo dňa 19.5.2020 s účinnosťou od 20.5.2020 (Opatrenie č. OLP/4083/2020).

Úrad pre reguláciu hazardných hier obdržal vyjadrenie ÚVZ, z ktorého vyplýva, že Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 uzatvára kasína, avšak neobmedzuje prevádzku herní a iných prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Z vyjadrenia ÚVZ citujeme:

Podľa platného opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 musia byť v súčasnosti uzatvorené kasína a nočné kluby. Predmetné opatrenie neobmedzuje prevádzku herní a iných prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry. Takéto prevádzky je preto možné prevádzkovať pri dodržaní opatrení vyplývajúcich z tohto nariadenia (všeobecné hygienické opatrenia v prevádzkach maloobchodu a prevádzkach, v ktorých sa poskytujú služby uvedené v písm. B) opatrenia – doplnené opatrením č. OLP/4362/2020 zo dňa 26.05.2020).

V súvislosti s otváracími hodinami uvádzame, že platné opatrenie pre tento druh prevádzok osobitne nestanovuje obmedzené otváracie hodiny, preto je možné prevádzkovať ich v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy (v prípade, ak ide o kombinovanú prevádzku, v ktorej sa poskytujú služby verejného stravovania (napr. kaviareň a pod.), takéto služby sa môžu v súčasnosti v prevádzke podľa platného opatrenia poskytovať len v čase d 6.00 hod. do 22.00 hod.). Podľa písm. C) tohto opatrenia je zároveň potrebné v týchto prevádzkach dodržiavať povinnosť uzatvoriť ich každú nedeľu v mesiaci (sanitárny deň).“

Úrad pre reguláciu hazardných hier zároveň upozorňuje prevádzkovateľov herní a prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry na povinnosť dodržiavať všetky hygienické opatrenia, ktoré sú uvedené v Opatrení ÚVZ č. OLP/4083/2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3. fáza

 

Vytvorené : 28.05.2020
Naposledy upravené : 02.06.2020