Obmedzenie prevádzkovania hazardných hier (zákaz umiestňovania herní vo vzdialenosti 500m od špecializovaných zariadení, vo vzdialenosti 200m od inej herne a zákaz prevádzkovania hazardných hier počas vybraných dní)


urhh-obec
VZN
Dokument
Zmena
Zrušenie

Močenok
1/2021
24.2.2021
pdf
[515 KB]

Močenok
4/2019
31.7.2019
pdf
[429 KB]

Nitra
7/2019
25.4.2019
pdf
[35 KB]
VZN č. 10/2019

Nová Baňa
2024
návrh
pdf
[120 KB]

Nová Ľubovňa
1/2020
návrh
pdf
[230 KB]

Nová Ľubovňa
4/2019
12.12.2019
pdf
[677 KB]

Nová Ľubovňa
2/2021
3.3.2021
pdf
[103 KB]

Nové Zámky
.../2022
Návrh stiahnutý
pdf
[60 KB]

Nové Zámky
1/2023
26.4.2023
pdf
[526 KB]

Nové Zámky
.../2021
neschválené 9.6.2021
pdf
[747 KB]

Palárikovo
2/2023
14.12.2023
pdf
[203 KB]

Partizánske
.../2021
návrh
pdf
[132 KB]

Partizánske
1/2021
návrh
pdf
[37 KB]

Poltár
5/2023
27.9.2023
pdf
[413 KB]

Považany
2/2024
8.2.2024
pdf
[194 KB]

Prešov
2023
návrh
pdf
[198 KB]

Prešov
6/2019
19.6.2019
pdf
[35 KB]

Prešov
7/2019
19.6.2019
pdf
[38 KB]

Prešov
8/2020
28.10.2020
pdf
[244 KB]

Prešov
7/2021
20.10.2021
pdf
[279 KB]