Obmedzenie prevádzkovania hazardných hier (zákaz umiestňovania herní vo vzdialenosti 500m od špecializovaných zariadení, vo vzdialenosti 200m od inej herne a zákaz prevádzkovania hazardných hier počas vybraných dní)


urhh-obec
VZN
Dokument
Zmena
Zrušenie

Vavrečka
4/2020
30.10.2020
pdf
[297 KB]

Zvolen
214/2022
26.09.2022
pdf
[101 KB]

Zvolen
228/2023
23.10.2023
pdf
[103 KB]

Zvolen
.../2020
14.9.2020
pdf
[347 KB]

Zvolen
206/2021
27.9.2021
pdf
[79 KB]

Žilina
.../2022B
Návrh neschválený
pdf
[530 KB]

Žilina
8/2022
19.9.2022
pdf
[570 KB]

Žilina
.../2020
návrh
pdf
[548 KB]

Žilina
14/2019
17.9.2019
pdf
[761 KB]

Žilina
15/2019
17.9.2019
pdf
[566 KB]

Žilina
2021
návrh
pdf
[196 KB]