Zoznam vedúcich zamestnancov
 

JUDr. Dávid Lenčéš, LL.M. 
Generálny riaditeľ
Email: generalnyriaditel@urhh.sk
Tel.: +421 2 48 21 18 23
Mgr. Jozef Snopko, MPH
Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa
Ing. Libuša Baranová 
Riaditeľka odboru ekonomiky a prevádzky
PhDr. Jana Pilipová
Riaditeľka osobného úradu
Mgr. Martin Bohoš
Riaditeľ odboru licencií a správy odvodov a príspevkov
Mgr. Ľuboslava Fekiačová
Riaditeľka odboru dozoru a kontroly
Ing. Marek Lendacký
Riaditeľ odboru stratégie, riadenia zmien, analýz a IT


 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 06.06.2022