Usmernenia pre obce


Metodické usmernenie k plneniu oznamovacej povinnosti obce voči ÚRHH v súvislosti s vyvesením návrhu VZN na úradnej tabuli obce a k plneniu oznamovacej povinnosti v súvislosti s prijatím VZN podľa § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z.
Vytvorené : 05.06.2023
Upravené : 05.06.2023
pdf  [131 KB]

Rozhodnutia obcí v správnom konaní – uloženie sankcie podľa § 94 ods. 1 a § 96 ods. 3 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vytvorené : 24.10.2022
Upravené : 24.10.2022
pdf  [129 KB]

VZOR Oznámenia o výške predpisu úroku z omeškania úhrady odvodu do rozpočtu obce
Vytvorené : 08.12.2020
Upravené : 10.12.2020
docx  [36 KB]

Oznámenie referenčnej sadzby - vzorce
Vytvorené : 08.12.2020
Upravené : 13.01.2021
xlsx  [23 KB]

Metodické usmernenie pre obce k postupu výpočtu úroku
Vytvorené : 30.09.2020
Upravené : 30.09.2020
pdf  [133 KB]

Vyjadrenia obcí v procese udeľovania a predlžovania individuálnych licencií na prevádzkovanie niektorých hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 o hazardných hrách
Vytvorené : 02.01.2020
Upravené : 02.01.2020
pdf  [70 KB]

Obmedzenie prevádzkovania hazardných hier podľa § 79 ods. 3 až 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
Vytvorené : 21.10.2019
Upravené : 03.02.2021
pdf  [136 KB]