Vyhlásenie o prístupnosti


Úrad pre reguláciu hazardných hier má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 zo dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „smernica (EÚ) 2016/2102“). 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.urhh.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti bolo vypracované 24.10.2019.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané v spolupráci s tvorcom webovej stránky, spoločnosťou Asseco Central Europe, Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29.4.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@urhh.sk. Správcom webového sídla a technickým prevádzkovateľom je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 29.04.2020