Vzory dokumentov pre obce


Informácia k vzoru Potvrdenia o splnení povinností prevádzkovateľa hazardnej hry a vysporiadaní záväzkov voči správcovi odvodu
Vytvorené : 02.06.2023
Upravené : 02.06.2023
pdf  [125 KB]

Potvrdenie o splnení povinností prevádzkovateľa hazardnej hry a vysporiadaní záväzkov voči správcovi odvodu
Vytvorené : 24.05.2023
Upravené : 24.05.2023
docx  [33 KB]

Rozhodnutie - Pokuta za nepredloženie vyúčtovania v lehote – obec
Vytvorené : 25.10.2022
Upravené : 25.10.2022
docx  [42 KB]

Rozhodnutie - Úrok z omeškania za oneskorenú úhradu odvodu do rozpočtu obce
Vytvorené : 17.10.2022
Upravené : 17.10.2022
docx  [43 KB]

Upovedomenie o začatí správneho konania - úrok z omeškania - odvod obec
Vytvorené : 24.02.2022
Upravené : 24.02.2022
docx  [33 KB]

Upovedomenie o začatí správneho konania - pokuta za nepredloženie vyúčtovania v lehote - obec
Vytvorené : 24.02.2022
Upravené : 24.02.2022
docx  [33 KB]