Akcia kvízomaty pokračuje, úrad zaisťuje stroje v Nitrianskom kraji

Tlačová správa

Bratislava, 6.8.2021 – Úrad pre reguláciu hazardných hier aktuálne zasahuje v Nitre a Šali. Z miestnych podnikov opäť odstraňuje nelegálne kvízomaty.

Ide o podniky, ktoré sú úradu dobre známe z predchádzajúcich razií. Stojí za nimi majiteľ viacerých nelegálnych herní vo Vrábľoch, v Šali či Galante, v ktorých zasahoval úrad na jeseň minulého roka.

„Majiteľ týchto prevádzok sa nepoučil a neustále ponúka miestnym obyvateľom hry na tzv. kvízomatoch. Neodradilo ho ani to, že úrad mu v jeho prevádzkach zapečatil vlani dokopy už viac ako 60 zariadení a pravidelne, aj prostredníctvom médií, informoval, že akcie úradu v boji proti kvízomatom nekončia,“ hovorí generálny riaditeľ úradu Peter Andrišin.

Razii, ktorá aktuálne prebieha za spolupráce Finančnej správy SR, predchádzala vyhľadávacia činnosť, v rámci ktorej pracovníci úradu kontrolovali počas uplynulých týždňov viaceré prevádzky v kraji.

„Cieľom bolo overiť si, či v tunajších podnikoch nedošlo k opätovnému spusteniu hrania nelegálnych hazardných hier. Toto podozrenie sa nám potvrdilo, v podnikoch v Nitre a Šali sme zaznamenali 14 ks kvízomatov, medzi inými aj jeden nový typ stroja,“ dodáva Andrišin.

Úrad navyše zistil, že v miestnych podnikoch sa už nenachádzali stroje, ktoré boli zapečatené počas predchádzajúcich akcií, čím došlo zo strany majiteľa k mareniu výkonu dozoru.

S opätovnou aktívnou dozornou činnosťou zameranou na kvízomaty začal úrad po májovom otvorení barov a pohostinných zariadení. Situáciu v krajoch plánuje monitorovať aj naďalej a v prípade potreby opäť podnikne kroky na odstránenie zariadení s nelegálnymi hazardnými hrami z trhu.

Vytvorené : 06.08.2021
Upravené : 06.08.2021