Prebehlo veľké zaisťovanie kvízomatov

Tlačová správa

Bratislava, 19.05.2022 - Kvízomaty sa po uvoľnení pandemických opatrení začínajú znovu vracať do pohostinských zariadení. Úrad pre reguláciu hazardných hier túto nelegálnu činnosť neustále monitoruje a zariadenia priebežne zaisťuje. Aj v tieto dni prebehla razia vo viacerých mestách. 

Vo Vrábloch, v Nitre, v Galante a v Trnave bolo zaistených 21 kvízomatov. Ďalšie nelegálne technické zariadenia zamestnanci Úradu pre reguláciu hazardných hier zaistili v Michalovciach, v Kráľovskom Chlmci, v Žiline, v Galante, v Šintave a vo Štvrtku na Ostrove. Spolu za dva dni poputovalo do skladu ÚRHH až 36 nelegálnych zariadení. ,,Akcia prebiehala v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky a bola zameraná na prevádzky, v ktorých boli kvízomaty rozmiestňované opakovane,“ hovorí generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Dávid Lenčéš.

Dôvody na zaistenie technických zariadení

,,Dôvodom bolo porušovanie ustanovení § 4 ods. 3 a 4 zákona o hazardných hrách, a teda prevádzkovanie hazardných hier bez udelenej alebo vydanej licencie. ÚRHH v zmysle § 81 ods. 8 písm. a) zákona o hazardných hrách zaisťuje technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom.“ hovorí generálny riaditeľ.

Zodpovednosť za prevádzkovanie nelegálnych zariadení nesie tak majiteľ prevádzky, v ktorej sa nachádza, ako aj majiteľ kvízomatu. Prvý je v postavení osoby, ktorá sa poskytovaním priestorov podieľa na prevádzkovaní nelegálnych hazardných hier a druhý v postavení osoby, ktorá bez licencie takého hry prevádzkuje. Obom hrozia sankcie v správnom konaní od sumy 20 000 eur do 250 000 eur za priestupok pri fyzických osobách, alebo od sumy 20 000 eur do 500 000 eur pri právnických osobách.

Video ÚRHH o aktuálnej akcii:

Zákon a jasné počty

„Pri umiestnení menej ako 15 kusov technických zariadení je okamžite zrejmé, že nemôže ísť o platnú licenciu,“ hovorí Dávid Lenčéš. Zákon totiž presne definuje, že v prevádzkach herní musí byť umiestnených najmenej 15 a najviac 40 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier alebo iných technických zariadení, alebo spolu najmenej 15 a najviac 40 takých prístrojov, zariadení, terminálov alebo iných technických zariadení, ktoré slúžia na prevádzkovanie hazardných hier.

Prevádzkovanie herných zariadení je možné iba v herni alebo v kasíne.

Čo je to kvízomat a prečo je nelegálny?

Kvízomat je technické zariadenie slúžiace na odohratie hazardnej hry. Svojím výzorom sa podobá na klasické výherné automaty známe z legálnych herní. Jeho nelegálnosť spočíva v tom, že na jeho prevádzkovanie nebola udelená licencia Úradom pre reguláciu hazardných hier.

Princíp hry

Hráč doň vkladá peniaze, či už v hotovosti alebo formou kreditu a hraním hry a stláčaním tlačidla roztáča valce na obrazovke. Následne môže získať výhru.

Komplexné mediálne podklady:

V rozhovore odpovedá generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier na tieto otázky:

  1. Ako možno prevádzkovať hazardné hry?
  2. Kto nesie zodpovednosť za prevádzkovanie nelegálnych zariadení?
  3. Akú pokutu môže ÚRHH udeliť za prevádzkovanie nelegálnych zariadení?
  4. Čo hrozí hráčom, ktorí sa zúčastnia nelegálnej hazardnej hry?
  5. Ako je označené legálne zariadenie?
  6. Ako sa dá čo najjednoduchšie rozoznať prevádzkovanie nelegálnej hazardnej hry?

 

Nelegálne hazardné hry ohrozujú mladistvých a zraniteľné skupiny osôb.
Ak máte podozrenie na prevádzkovanie alebo propagovanie nelegálnych hazardných hier, oznámte to na adrese: podnety@urhh.sk

 

Vytvorené : 19.05.2022
Upravené : 20.05.2022