K zablokovaniu webovej stránky Twitch.tv došlo pochybením poskytovateľa internetu

Tlačová správa

Bratislava, 24.6.2021 - Úrad pre reguláciu hazardných hier reaguje na informácie, ktoré sa dnes (24.6.2021) objavili v médiách v súvislosti so zablokovaním webovej stránky Twitch.tv.

V tejto súvislosti uvádzame, že k zablokovaniu prístupu k webovej stránke Twitch.tv nedošlo na základe iniciatívy úradu, ale nedopatrením jedného z poskytovateľov internetu, ktorý na odstránení nezákonného stavu začal ihneď pracovať.

Poskytovateľ internetu má podľa zákona o hazardných hrách povinnosť zamedziť prístup k nelegálnemu obsahu na základe príkazu vydaného súdom. V tomto prípade však príkaz súdu na zablokovanie webovej stránky Twich.tv vydaný nebol.

Poskytovateľ internetu pravdepodobne k tomuto kroku pristúpil na základe zverejnenia webovej stránky na zozname zakázaných webových sídiel. Ide o webové stránky, na ktorých dochádza k prevádzkovaniu alebo propagovaniu hazardných hier bez licencie prostredníctvom internetu dostupných na území SR. Úrad zverejňuje tento zoznam na svojom webovom sídle každý pondelok a jeho cieľom je upozorniť hráčov na nezákonné a zároveň nebezpečné hranie hazardných hier.

Internetové hazardné hry bez licencie predstavujú zvýšené riziko pre mladistvých a osoby evidované v registri vylúčených osôb, ktoré majú na týchto stránkach jednoduchý prístup k hazardným hrám. Navyše, fungujú mimo kontrolu a reguláciu štátu, štát preto nevie zabezpečiť primeranú ochranu hráčom, napr. pred zneužitím osobných údajov, nesplnením deklarovaných pravidiel hry, nevyplatením výhier, prepadnutím vkladu či nekorektným správaním zo strany poskytovateľa. Tento zoznam má však len informatívny a edukatívny charakter a nenahradzuje príkaz súdu, na základe ktorého je možné webovú stránku zablokovať.

Nakoľko v praxi sa už objavili prípady, kedy prevádzkovatelia internetu zablokovali prístupy na webové stránky na základe  zoznamu zakázaných webových sídiel, úrad poskytovateľov internetu upozorňuje, že sú povinní blokovať prístup k webovým stránkam výlučne na základe príkazu vydaného súdom. Príkazy súdu sú zverejnené na svojom webovom sídle úradu: https://www.urhh.sk/sk/web/guest/144.

Vytvorené : 24.06.2021
Upravené : 24.06.2021