Od júla získava úrad dáta z prevádzkovania hazardných hier online

Tlačová správa

Bratislava, 8.7.2021 – 1. júla 2021 nadobudla účinnosť tretia časť vyhlášky Ministerstva financií SR č. 445/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu. Úrad pre reguláciu hazardných hier od tohto dátumu získava dáta z prevádzkovania hazardných hier (tzv. dátových balíkov) online.

Vyhláška definuje spôsob a rozsah údajov, ku ktorým sa úrad dostane bezplatným prístupom cez server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo spôsob a rozsah údajov, ktoré je povinný prevádzkovateľ posielať úradu na dennej alebo mesačnej báze. Táto legislatívna úprava znamená automatizované získavanie a spracovanie dát a jej cieľom je zefektívniť prácu úradu najmä v oblasti dozoru a kontroly.

„Zmyslom prijatia tejto vyhlášky bolo najmä zautomatizovanie procesov. K dispozícii tak máme možnosť sledovať online dáta z každej hazardnej hry celkovo alebo aj samostatne, a to najmenej v rozsahu stávka, výhra, výplata, prípadne s uvedením dátumu a času hry. Rovnako máme možnosť sledovať a analyzovať štatistické údaje, akými sú napríklad počet odohratých hazardných hier,“ vysvetľuje Peter Andrišin, generálny riaditeľ úradu.

Vyhláška č. 445/2020 Z. z. vstúpila do platnosti 30.12.2020. Účinnosť nadobúdala postupne v troch termínoch: 1.12021 pre online prístup na server prevádzkovateľa, 1.6.2021 pre registráciu prevádzkovateľov hazardných hier a 1.7.2021 pre oficiálne spustenie vyššie avizovaného zasielania dátových balíkov.

V súvislosti s prijatím vyhlášky úrad aktívne komunikuje s prevádzkovateľmi hazardných hier. V tejto veci už vydal niekoľko usmernení.
 

Vytvorené : 07.07.2021
Upravené : 08.07.2021