P. Andrišin: Hazardné hry je lepšie regulovať a mať ich tak pod kontrolou

Tlačová správa

Bratislava, 11.2.2021 – Novembrová novela zákona o hazardných hrách umožnila slovenským mestám a obciam zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území bez potreby petície. Túto možnosť do dnešného dňa využilo už 15 z nich. Je však takýto zákaz zmysluplný a naplní očakávania zástupcov miestnych samospráv?

Generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Peter Andrišin hovorí, že zástupcovia miest a obcí by si pred prijatím takéhoto rozhodnutia mali zvážiť viacero faktorov. Upozorňuje najmä na vznik nelegálneho hazardu, presun hráčov do online-u či len do pár km vzdialených obcí. Problém s hazardnými hrami môžu totiž miestni poslanci vyriešiť len naoko. Príkladom toho je aj susedná Česká republika.

„Plošné zákazy u našich západných susedov nepriniesli to, čo sa od nich očakávalo. Mnohé z miestnych samospráv hazardné hry opäť povolili, najmä v dôsledku výrazného rozmachu tzv. kvízomatov či rozšírenia nelegálnych herní, častokrát privátneho charakteru, do ktorých kontrolné orgány nemôžu vstúpiť bez príkazu súdu,“ vysvetľuje Andrišin.

Česi navyše bojujú s existenciou tzv. občianskych združení, ktoré od svojich členov vyberajú členské poplatky a tie im následne slúžia ako vklady do hracích zariadení. Hráči sa tak veľmi jednoducho dostanú k hazardných hrám, ktoré však nie sú regulované ani kontrolované štátom.

Zákaz prevádzkovania hazardných hier navyše znamená značnú stratu príjmov do rozpočtov samospráv. Len za rok 2020 predstavovali odvody do samospráv 21,6 mil. €. Tento výpadok budú musieť obce vykryť z iných zdrojov. Navyše tým môže dôjsť k zrušeniu až 20 000 pracovných pozícií, na ktorých dnes pracujú ľudia v hazardnom priemysle.

Na zozname miest so zákazom prevádzkovania hazardných hier sa dnes nachádzajú mestá ako Bratislava, Prešov, Kežmarok či Malacky, ale aj menšie obce Malý Lapáš či Ivanka pri Nitre. Reakcie miestnych sa však rôznia. Aj keď prevládajú názory o potrebe ochrany problematických skupín hráčov, častokrát sú medzi nimi aj také, ktoré upozorňujú na podobné dôsledky plošných zákazov, s akými bojujú v ČR.

„História ukazuje, že žiadny zákaz nikdy nevyriešil to, proti čomu bol prijatý. Aj preto sme názoru, že hazardné hry je lepšie regulovať a mať ich pod kontrolou, ako dať priestor špekulatívnym a nezákonným postupom, ktoré budú viesť k rozšíreniu nelegálneho hazardu,“ hovorí Andrišin.

Dopĺňa, že štát dnes využíva nástroje, ktorými ochraňuje najrizikovejšie skupiny hráčov a mladistvých a zároveň prísne reguluje hazardné hry a sústreďuje ich do priestorov, ktoré sú pod jeho pravidelnou kontrolou.

„Otvorená diskusia so zástupcami miestnych samospráv ako aj s prevádzkovateľmi hazardných hier dokáže podľa nás prispieť k dostatočným a jasným pravidlám regulácie hazardných hier na území miest a obcí. Veríme, že vzájomnou komunikáciou dokážeme nájsť rovnováhu akceptovateľnú pre obe strany.“
 

Vytvorené : 11.02.2021
Upravené : 11.02.2021