Reakcia ÚRHH na vyjadrenia Antona Chromíka

Bratislava, 12.5.2021 – Úrad pre reguláciu hazardných hier reaguje na vyjadrenie predsedu Aliancie za rodinu Antona Chromíka, ktorý v internetovom denníku Štandard obvinil generálneho riaditeľa úradu Petra Andrišina zo „zavádzania a chránenia záujmov hazardu“.

Generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Peter Andrišin poskytol internetovému denníku Štandard rozhovor k viacerým témam týkajúcim sa prevádzkovania hazardných hier. Článok vyšiel v denníku Štandard 5. mája 2021: https://dennikstandard.sk/68103/hazard-treba-dat-tam-kde-nebude-svietit-do-oci-vravi-sef-regulacneho-uradu-andrisin/

Úrad nemá záujem reagovať na názory a hodnotiace úsudky Antona Chromíka, považuje ale za svoju povinnosť reagovať na vyjadrenia, ktoré boli zo strany predsedu Aliancie za rodinu interpretované nesprávne až klamlivo a poskytnúť vysvetlenia, ktoré majú objasniť prezentovaný postoj.

Anton Chromík vo svojom vyjadrení uvádza, že generálny riaditeľ úradu „zosmiešnil už v prvom rozhovore prácu tisícok aktivistov proti hazardu, keď ich označil za úplný nezmysel.“ Predpokladáme, že Anton Chromík sa odvoláva na rozhovor, ktorý vyšiel v denníku Štandard 19.11.2020: https://dennikstandard.sk/5654/sef-regulacneho-uradu-pocuvat-budeme-hazardny-priemysel-obce-aj-obcanov-nech-su-prijatelne-pravidla/. Nie je nám ale zrejmé, na základe akých argumentov dospel Anton Chromík k názoru, že generálny riaditeľ aktivistov zosmiešňuje. Naopak, v novembrovom rozhovore generálny riaditeľ viackrát uviedol, že chce počúvať všetky strany: „hazardný priemysel, mestá, obce aj občanov a hľadať riešenia, ktoré nastavia prísne a zároveň pre všetky strany prijateľné pravidlá regulácie hazardných hier.“

Anton Chromík vo svojom komentári ďalej uvádza, že práve toto bol dôvod, prečo sa s generálnym riaditeľom aktivisti odmietli stretnúť. Krátko po nástupe do svojej funkcie pozval generálny riaditeľ Petra Beňu z iniciatívy Zastavme hazard na stretnutie, ktorého témou malo byť nastavenie vzájomnej spolupráce. Peter Beňa stretnutie potvrdil, neskôr bez uvedenia dôvodu zrušil. Anton Chromík to pripisuje rozhovoru v denníku Štandard zo dňa 19.11.2020. Úrad však komunikoval s Petrom Beňom z iniciatívy Zastavme hazard skôr ako rozhovor vyšiel, prácu generálneho riaditeľa preto v tej dobe Peter Beňa nemohol poznať ani hodnotiť.

Na základe historických faktov je úrad stále názoru, že „hazard tu bol, je a vždy bude“, čo je ďalším argumentom neprijateľným pre Antona Chromíka. Je evidentné, že žiadny zákaz nikdy nič nevyriešil a iba spôsobil jeho nelegálny rozmach. Napríklad, výsledkom prohibície v USA (1919) bol nárast nelegálnych páleníc, pašerákov, zrod Al Caponeho, čo nakoniec viedlo k jeho zrušeniu (1933). Sme preto názoru, že je lepšie hazard regulovať a nastaviť mu prísne a jasné pravidlá jeho fungovania, čím ho budeme mať pod kontrolou.

Úrad nepopiera, že hazardné hry znamenali v mnohých prípadoch negatívny zásah do života rodín, avšak voči takýmto dopadom bojuje už existujúcim registrom vylúčených osôb, povinnou registráciou a samoobmedzujúcimi opatreniami hráčov, ako aj ďalšími opatreniami, ktoré nastavil zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako sú napr. koncentrácia herných zariadení do herní, obmedzenie prevádzkových hodín, obmedzenie reklamy či absolútny zákaz vstupu osôb mladších ako 18 rokov do kasín a herní.

Pokiaľ si to situácia a podmienky v praxi budú vyžadovať, prijme úrad v spolupráci s Ministerstvom financií SR ďalšie potrebné opatrenia. Štát však musí brať ohľad aj na podmienky EÚ (najmä na voľný pohyb tovarov a služieb) a rovnako aj na veľkú skupinu hráčov, ktorí skutočne považujú hazardné hry za istú formu relaxu. Podmienky slobodného podnikania neumožňujú zakázať globálne hazard na celom území SR tak, ako by si to predstavoval Anton Chromík. Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom zahraničných webových stránok, kam sa takmer s istotou slovenskí hráči presunú, sú oveľa väčším rizikom. Aj preto uviedol Peter Andrišin, že „regulácia hazardu a jeho prípadný presun do legálnych okrajových miest by čiastočne pomohol obmedziť návštevnosť kasín a herní zo strany zraniteľných skupín.“   

Úrad vníma vyjadrenie Antona  Chromíka o tom, že „šéf úradu nesúhlasí s tým, aby obce zakazovali herne a kasína na svojom území“ ako nesprávne interpretované. Zmyslom stretnutia s predstaviteľmi hlavného mesta nebol lobbing za prevádzkovateľov hazardných hier, ale poukázanie na negatívne dopady plošného zákazu hazardu, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou viesť minimálne k presunu hráčov do okolitých obcí alebo online-u, nehovoriac o vzniku nelegálnych prevádzok. Dopady plošného hazardu v okolitých štátoch úrad viackrát s kompetentnými orgánmi komunikoval a informácie poskytnuté napr. Českou republikou skutočne potvrdzujú vznik nelegálny herní či občianskych združení vo viacerých českých mestách. Viedeň zákazom hazardu v kamenných prevádzkach zaznamenala napr. nárast počtu problematických hráčov v online hazardne a stávkovaní.    

Úrad vznikol a pôsobí ako regulačná autorita v oblasti hazardných hier a jeho hlavným poslaním je regulovať a kontrolovať hazardné hry a zabezpečiť, aby boli prevádzkované transparentne, v zmysle príslušných právnych predpisov, s vysokou ochranou verejného poriadku a minimálnymi rizikami pre hráčov. To je hlavný argument, ktorým úrad odmieta Chromíkov postoj, že by sa mal postaviť z nastavenia „za hazard“ na nastavenie „proti hazardu.“ Úlohou úradu je regulovať a kontrolovať odvetvie hazardných hier plne v súlade so zákonom, ktorý nastavuje striktné pravidlá pre prevádzkovateľov hazardných hier a rovnako aj pravidlá, ktorých cieľom je ochrana zraniteľných skupín. Akýkoľvek iný postoj prikláňajúci sa na stranu prevádzkovateľov hazardných hier prezentovaný Antonom Chromíkom úrad absolútne odmieta a jeho tvrdenia považuje na neobjektívne a zavádzajúce.

Vytvorené : 12.05.2021
Upravené : 12.05.2021