Úrad vo viacerých mestách pečatí technické zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier

Tlačová správa

Bratislava, 16.6.2021 - Prebiehajúca akcia sa zameriava na dodržiavanie ustanovení zákona o hazardných hrách a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon).

Úrad pre reguláciu hazardných hier v týchto dňoch pečatí a kontroluje technické zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier vo viacerých prevádzkach na Slovensku. Dôvodom je podozrenie z nedodržania povinností prevádzkovateľov hazardných hier v súvislosti s AML zákonom, ako aj z porušovania ustanovení zákona o hazardných hrách. Akcia prebieha na základe podnetu jedného z občanov, ktorý úrad na možné pochybenia prevádzkovateľa hazardnej hry upozornil.

„Na základe skúsenosti jedného z hráčov sme vykonali dozor v miestnej prevádzke, kde bolo avizované podozrenie z viacerých porušení príslušných právnych predpisov. Nakoľko rovnaké typy zariadení sú aktuálne prevádzkované vo viacerých slovenských mestách, úrad pristúpil k razantnému kroku a rozhodol o zapečatení týchto zariadení vo všetkých prevádzkach prevádzkovateľa,“ vysvetľuje Peter Andrišin, generálny riaditeľ úradu.

Uvedené zariadenia ostatnú zapečatené až do doby ukončenia vykonávaných dozorov. V rámci nich úrad využíva, okrem iného, aj online prístup na servery prevádzkovateľov hazardných hier, kde sú držitelia licencií na prevádzkovanie hazardných hier povinní zaznamenávať všetky zákonom stanovené údaje z hrania hazardných hier.

Ak sa potvrdia podozrenia z porušovania príslušných právnych predpisov, hrozí prevádzkovateľovi hazardnej hry pokuta až do výšky 100 000 EUR. Vzhľadom na to, že výkon dozoru je v zmysle zákona o hazardných hrách neverejný, nie je možné poskytnúť verejnosti podrobnejšie informácie.
 

Vytvorené : 16.06.2021
Upravené : 16.06.2021