Formuláre
 

Služba formulárov poskytuje zoznam aktuálnych dokumentov, ktoré sú používané v rámci agendy hazardných hier.

Prostredníctvom jednotlivých katalógov sú sprostredkovávané konkrétne informácie o jednotlivých formulároch/tlačivách, napr. vzory tlačív, poučenie na vyplnenie tlačiva, podklady pre technickú realizáciu formulárov a podobne.