Licencie


Druhy licencií

Licencie podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

 1. všeobecná licencia,
 2. individuálne licencie, ktorými sú:
  • licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
  • licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,
  • licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
  • licencia na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
  • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
  • licencia   na   prevádzkovanie    hazardných   hier   na    technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
  • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
  • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
  • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni,
  • licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
  • licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
  • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne,
  • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
  • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
  • licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
  • licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločné podmienky udelenia licencií na prevádzkovanie hazardných hier

Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo so sídlom v inom členskom štáte. Ak ide o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky so zahraničnou majetkovou účasťou, licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou osôb so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom členskom štáte alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Právnickej osobe, ktorá má sídlo na území iného členského štátu, možno licenciu udeliť alebo vydať, ak má zaregistrované svoje zahraničné zastúpenie.

Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej zápisom do obchodného registra alebo obdobného verejného registra vedeného v inom členskom štáte. Bez zápisu právnickej osoby do registra nie je možné začať prevádzkovanie hazardnej hry.

Ak právnická osoba nepodá návrh na zápis do registra do 90 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo do 90 dní odo dňa prevzatia potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo ak registrový súd alebo iný príslušný orgán v inom členskom štáte nezapíše právnickú osobu do registra, musí právnická osoba vrátiť individuálnu licenciu Úradu pre reguláciu hazardných hier; právnická osoba, ktorej vydal Úrad pre reguláciu hazardných hier potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, musí toto potvrdenie vrátiť Úradu pre reguláciu hazardných hier.

Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode podniku alebo jeho časti a licencia neprechádza na právneho nástupcu pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení prevádzkovateľa hazardnej hry.

Podmienky na udelenie individuálnej licencie a podmienky na prevádzkovanie hazardných hier na základe všeobecnej licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti licencie.
 

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 24.10.2019