Obmedzenie prevádzkovania hazardných hier (zákaz umiestňovania herní vo vzdialenosti 500m od špecializovaných zariadení, vo vzdialenosti 200m od inej herne a zákaz prevádzkovania hazardných hier počas vybraných dní)


urhh-obec
VZN
Dokument
Zmena
Zrušenie

Šaľa
10/2020
3.12.2020
pdf
[67 KB]

Topoľčany
11/2022
21.9.2022
pdf
[355 KB]

Topoľčany
5/2023
20.9.2023
pdf
[232 KB]

Topoľčany
9/2023
Neschválené dňa 15.11.2023
pdf
[115 KB]

Topoľčany
8/2019
26.6.2019
pdf
[204 KB]

Topoľčany
8/2020
16.9.2020
pdf
[524 KB]

Topoľčany
8/2021
14.9.2021
pdf
[52 KB]

Tovarné
2/2020
návrh
pdf
[99 KB]

Trenčín
22/2023
26.9.2023
pdf
[104 KB]

Trenčín
16/2019
29.5.2019
pdf
[375 KB]

Trenčín
17/2019
29.5.2019
pdf
[375 KB]

Trenčín
32/2019
29.5.2019
pdf
[374 KB]

Trenčín
32/2020
23.9.2020
pdf
[379 KB]

Trenčín
22/2021
27.10.2021
pdf
[167 KB]

Trnava
544/2020
30.6.2020
pdf
[153 KB]

Lehota
1/2021
23.06.2021
pdf
[552 KB]

Vavrečka
4/2020
30.10.2020
pdf
[297 KB]

Zvolen
214/2022
26.09.2022
pdf
[101 KB]

Zvolen
228/2023
23.10.2023
pdf
[103 KB]

Zvolen
.../2020
14.9.2020
pdf
[347 KB]