Pracoviská úradu


Adresa na doručovanie písomností pre všetky pracoviská úradu je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava.

Pracovisko Bratislava
Dr. V. Clementisa 10
821 01 Bratislava

 
Ing. Ján Murgaš
vedúci pracoviska

Email: jan.murgas@urhh.sk

Tel.: +421 903 751 334
Pracovisko Nitra
Vodná 33
949 01 Nitra

 


  Ing. Juraj  Guderna
  vedúci pracoviska
   
   Email: juraj.guderna@urhh.sk

   Tel.: +421 37 69 47 635

Pracovisko Žilina
M. R. Štefánika 3560/109
010 01 Žilina

 
Mgr. Katarína Rišková
vedúca pracoviska


Email: katarina.riskova@urhh.sk

Tel.: +421 41 50 47 601
Pracovisko Banská Bystrica
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

 
Ing. Kristína Mesiariková
poverená vedením pracoviska


Email: kristina.mesiarikova@urhh.sk
Tel.: +421 48 43 93 153
Pracovisko Prešov
Hviezdoslavova 7
080 01 Prešov

 
Mgr. Marek Jurányi
vedúci pracoviska

Email: marek.juranyi@urhh.sk  
Tel.: +421 51 70 90 604
Pracovisko Košice
Železničná 1
041 90 Košice

 
Ing. Jozef Pajtáš
vedúci pracoviska

Email: jozef.pajtas@urhh.sk
Tel.: +421 55 78 30 050


 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 01.03.2022