Predstavitelia


JUDr. Dávid Lenčéš, LL.M.
Generálny riaditeľ

Vzdelanie

2018 – 2019            Ústav práva a profesijného vzdelávaniav Trnave (LL.M.)                           

2014                        Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                                Právnická fakulta (JUDr.)

2010 – 2012            Trnavská univerzita v Trnave
                                Právnická fakulta (Mgr.)

2007 – 2010            Trnavská univerzita v Trnave
                                Právnická fakulta (Bc.)

Pracovné skúsenosti

2021 – súčasnosť    Úrad pre reguláciu hazardných hier
                                Generálny riaditeľ

01/2018 – 01/2021  Advokátska kancelária JUDr. Dávid Lenčéš, s. r. o.
                                konateľ

04/2016 – 12/2017  JUDr. Dávid Lenčéš, advokát
                                slobodné povolanie

02/2015 – 03/2016  MARCO & LUCAS Legal, s. r. o. (advokátska kancelária)
                                advokátsky koncipient

10/2014 – 01/2015  JUDr. Radoslav Hajdúch, advokát (advokátska kancelária)
                                advokátsky koncipient

01/2011 – 09/2014  JUDr. Iveta Lenčéšová, Nitra (advokátska kancelária)
                                právny asistent, advokátsky koncipient

 

Vytvorené : 23.10.2019
Upravené : 17.01.2022