Usmernenia v súvislosti s COVID-19


Výpočet úroku za obdobie odkladu úhrady odvodu podľa lex corona (na rok 2022)
Vytvorené : 04.07.2022
Upravené : 04.07.2022
pdf  [221 KB]

Oznámenie výšky základnej sadzby
Vytvorené : 15.12.2021
Upravené : 15.12.2021
pdf  [102 KB]

Výpočet úroku za obdobie odkladu úhrady odvodu podľa lex corona
Vytvorené : 23.09.2020
Upravené : 23.09.2020
pdf  [163 KB]