Zákaz prevádzkovania hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z.


Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o prijatí všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier, ktoré evidovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné záväzné nariadenia podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 15.07.2024