Základné kontaktné informácie
 

Úrad pre reguláciu hazardných hier Tel.:  +421 2 48 21 18 231
Križkova 949/9 IČO: 52265021
811 04 Bratislava DIČ: 2120962470


Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok  9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Streda 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Piatok 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00


Podateľňa : podatelna@urhh.sk

Prostredníctvom podateľne je možné osobne doručiť list alebo iný dokument adresovaný Úradu pre reguláciu hazardných hier. Uvedené sa netýka pre prevádzkovateľov hazardných hier v prípadoch, keď je predpísaná elektronická komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Podateľňa potvrdí prijatie dokumentu, zaeviduje ho a pridelí príslušnému organizačnému útvaru na vybavenie. 

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov : info@urhh.sk

Pripomienky k webovému sídlu : webmaster@urhh.sk