Žiadosti k RVO


Žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb
Vytvorené : 01.02.2024
Upravené : 01.02.2024
rtf  [90 KB]
pdf  [104 KB]

Žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb
Vytvorené : 01.02.2024
Upravené : 01.02.2024
rtf  [89 KB]
pdf  [164 KB]

Žiadosť o výpis z registra vylúčených osôb
Vytvorené : 01.02.2024
Upravené : 01.02.2024
rtf  [99 KB]
pdf  [146 KB]