Žiadosti k RVO


Žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb
Vytvorené : 08.06.2023
Upravené : 08.06.2023
rtf  [85 KB]
pdf  [85 KB]

Žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb
Vytvorené : 16.08.2019
Upravené : 16.08.2019
rtf  [99 KB]
pdf  [106 KB]

Žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom
Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 13.06.2022
rtf  [101 KB]
pdf  [147 KB]