Žiadosti k RVO


Žiadosť o vylúčenie z účasti na hazardných hrách
Vytvorené : 16.08.2019
Upravené : 16.08.2019
rtf  [86 KB]
pdf  [85 KB]

Žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb
Vytvorené : 16.08.2019
Upravené : 16.08.2019
rtf  [99 KB]
pdf  [106 KB]

Žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom
Vytvorené : 19.07.2019
Upravené : 19.07.2019
rtf  [45 KB]
pdf  [88 KB]