Zoznam vedúcich zamestnancov
 

Mgr. Martin Bohoš 
Generálny riaditeľ
Email: generalnyriaditel@urhh.sk
Tel.: +421 2 48 21 18 23
Mgr. Ladislav Labuda 

Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa

Ing. Libuša Baranová 
Riaditeľka odboru správy a prevádzky

    Ing. Božena Vargová 
    Riaditeľka odboru ekonomiky

PhDr. Jana Pilipová
Riaditeľka osobného úradu
Mgr. Martin Bohoš
Riaditeľ odboru licencií a správy odvodov a príspevkov
Mgr. Jaroslav Plžik
Riaditeľ odboru dozoru a kontroly
Ing. Miroslav Motolík
Poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru stratégie, riadenia zmien, analýz a IT


 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 14.05.2024