Iné pokyny a usmernenia


Metodické usmernenie k posudzovaniu reklamy podľa § 15 ods. 9 a § 16 ods. 7 zákona o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru - v znení Dodatku č. 1
Vytvorené : 15.05.2024
Upravené : 15.05.2024
pdf  [561 KB]

Metodické usmernenie k posudzovaniu reklamy podľa § 15 ods. 9 a § 16 ods. 7 zákona o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru – Dodatok č. 1
Vytvorené : 15.05.2024
Upravené : 15.05.2024
pdf  [499 KB]

Metodické usmernenie k posudzovaniu reklamy podľa § 15 ods. 9 a § 16 ods. 7 zákona o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru_2024
Vytvorené : 01.03.2024
Upravené : 01.03.2024
pdf  [168 KB]

„Loot boxy“ z pohľadu definičných znakov hazardnej hry v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vytvorené : 23.02.2024
Upravené : 28.02.2024
pdf  [314 KB]

Metodické usmernenie k postupu overovania fyzickych osob v RVO - DODATOK č. 1
Vytvorené : 23.02.2024
Upravené : 23.02.2024
pdf  [85 KB]

Metodické usmernenie k postupu overovania fyzických osôb evidovaných v RVO
Vytvorené : 01.01.2024
Upravené : 24.01.2024
pdf  [204 KB]

Metodické usmernenie k obsahovým náležitostiam herných plánov
Vytvorené : 24.01.2024
Upravené : 24.01.2024
pdf  [251 KB]

Metodické usmernenie k postupu merania vodorovnej vzdialenosti podľa § 15 ods. 6 zákona o hazardných hrách
Vytvorené : 01.01.2024
Upravené : 01.01.2024
pdf  [855 KB]

Príloha k metodickému usmerneniu k postupu merania vodorovnej vzdialenosti podľa § 15 ods. 6 zákona o hazardných hrách
Vytvorené : 15.11.2022
Upravené : 15.11.2022
xlsx  [15 KB]

Metodické usmernenie k definičnému rámcu internetových hier s prvkom Live Dealer
Vytvorené : 16.10.2023
Upravené : 16.10.2023
pdf  [156 KB]

Metodické usmernenie PRÉMIOVÉ HRY, ZVÝHODNENIA A BONUSY
Vytvorené : 17.04.2023
Upravené : 17.04.2023
pdf  [172 KB]

Usmernenie k predkladaniu denných a mesačných oznámení
Vytvorené : 16.03.2023
Upravené : 16.03.2023
pdf  [160 KB]

Usmernenie k § 14 ods. 5 druhá veta zákona o hazardných hrách 2023
Vytvorené : 06.03.2023
Upravené : 06.03.2023
pdf  [213 KB]

Metodické usmernenie k posudzovaniu reklamy podľa § 15 ods. 9 a § 16 ods. 7 zákona o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru
Vytvorené : 14.02.2023
Upravené : 14.02.2023
pdf  [131 KB]

Metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 30 ods. 6 zákona o hazardných hrách
Vytvorené : 25.01.2023
Upravené : 25.01.2023
pdf  [120 KB]

Metodické usmernenie k definičnému rámcu internetových stolových hier s prvkom „live dealer“
Vytvorené : 28.11.2022
Upravené : 28.11.2022
pdf  [119 KB]

Metodické usmernenie k preukazovaniu a posudzovaniu splnenia osobitnej podmienky podľa § 46 ods. 2 zákona o hazardných hrách, že prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nie je v rozpore s verejným záujmom
Vytvorené : 12.08.2022
Upravené : 12.08.2022
pdf  [74 KB]

Metodické usmernenie pre poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb k spôsobu zamedzenia prístupu k webovému sídlu na základe príkazu súdu podľa § 85 ods. 14 zákona o hazardných a hrách a § 94 ods. 4 zákona o elektronických komunikácií
Vytvorené : 07.03.2022
Upravené : 07.03.2022
pdf  [222 KB]

Validácia XML súborov voči XSD schéme – denná alebo mesačná evidencia o prijatých stávkach a vyplatených výhrach
Vytvorené : 22.02.2022
Upravené : 22.02.2022
pdf  [163 KB]

Povinnosť predkladať údaje o stávkach a výhrach podľa § 74 ods. 5 a 8 prevádzkovateľmi lotériových hier od 1.1.2021
Vytvorené : 25.01.2021
Upravené : 25.01.2021
pdf  [115 KB]