Oznámenie o ukončení odstávky informačného systému registra vylúčených osôb

Úrad pre reguláciu hazardných hier oznamuje prevádzkovateľom hazardných hier v súlade s § 34 ods. 9 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že dňa 21. 03. 2024 o 10.15 hodine bola ukončená odstávka  informačného systému registra vylúčených osôb a register vylúčených osôb je prístupný pre prevádzkovateľov hazardných hier. 

     Od 21. 03. 2024 od 10.15 hodiny sú prevádzkovatelia hazardných hier povinní využívať informačný systém registra vylúčených osôb. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať lustráciu všetkých fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v herni, kasíne, prevádzke alebo ktoré hrajú internetové hazardné hry za účelom overenia, či daná fyzická osoba nie je vylúčená z hrania hazardných hier a následne je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný vykonať podľa výsledku lustrácie potrebné úkony v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Oznámenie o odstávke informačného systému registra vylúčených osôb

    Úrad pre reguláciu hazardných hier oznamuje prevádzkovateľom hazardných hier v súlade s § 34 ods. 10 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že dňa 21. 03. 2024 v čase od 6.00 hodiny s predpokladaným trvaním cca do 10.00 hodiny bude vykonaná odstávka informačného systému registra vylúčených osôb z dôvodu vykonania nevyhnutnej technickej údržby. V tomto období nebude umožnený prístup prevádzkovateľom hazardnej hry do registra vylúčených osôb a prevádzkovateľ hazardnej hry v tomto období nie je povinný využívať register vylúčených osôb. 
     O presnom ukončení odstávky a obnovení nepretržitého prístupu do registra vylúčených osôb bude zverejnená informácia tak na webe ÚRHH (www.urhh.sk), ako aj na overithraca.sk a ako oznámenie v informačnom systéme registra vylúčených osôb. 
     Po zverejnení informácie o obnovení nepretržitého prístupu je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný vykonať lustráciu všetkých fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v herni, kasíne, prevádzke alebo ktoré hrajú internetové hazardné hry za účelom overenia, či daná fyzická osoba nie je vylúčená z hrania hazardných hier a následne je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný vykonať podľa výsledku lustrácie potrebné úkony v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

 

Oznámenie o odstávke informačného systému registra vylúčených osôb

Úrad pre reguláciu hazardných hier oznamuje prevádzkovateľom hazardných hier v súlade s § 34 ods. 9 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že dňa 22. 12. 2023 v čase od 8.00 – 8.30 hodiny bude informačný systém registra vylúčených osôb mimo prevádzky z dôvodu jeho aktualizácie.

 

Oznámenie o ukončení odstávky informačného systému registra vylúčených osôb

Úrad pre reguláciu hazardných hier oznamuje prevádzkovateľom hazardných hier v súlade s § 34 ods. 9 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že dňa 11. 07. 2023 o 14.03 hodiny bola ukončená odstávka informačného systému registra vylúčených osôb a register vylúčených osôb je prístupný pre prevádzkovateľov hazardných hier. 
     Od 11. 07. 2023 od 14.30 hodiny sú prevádzkovatelia hazardných hier povinní využívať informačný systém registra vylúčených osôb. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať lustráciu všetkých fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v herni, kasíne, prevádzke alebo ktoré hrajú internetové hazardné hry za účelom overenia, či daná fyzická osoba nie je vylúčená z hrania hazardných hier a následne je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný vykonať podľa výsledku lustrácie potrebné úkony v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zmena aktualizácie registra vylúčených osôb

Databáza údajov o fyzických osobách zapísaných v registri vylúčených osôb (RVO) sa aktualizuje a jej sekvenčné číslo sa mení o 8.00 hod., resp. 7.59 hod. v prípade fyzických osôb, ktoré samé požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách (namiesto pôvodného času o 10.00 hod. resp. 9.59 hod.). Táto zmena sa dotýka čl. 2 ods. 4 a 5 a čl. 4 ods. 2 Usmernenia k postupu overovania fyzických osôb evidovaných v registri vylúčených osôb č. MF/10352/2019-622 zo dňa 1.3.2019 vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre prevádzkovateľov hazardných hier.

Zmena je platná od 01. 04. 2023.

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri overovaní fyzických osôb v RVO zohľadniť túto zmenu.