Odvody


Vyúčtovanie odvodov do štátneho rozpočtu a rozpočtu obce a úhrady odvodov do štátneho rozpočtu
Vytvorené : 19.07.2019
Upravené : 17.03.2020
pdf  [119 KB]

Odvod do rozpočtu obce za prevádzkovanie výherných prístrojov
Vytvorené : 19.07.2019
Upravené : 15.08.2019
pdf  [69 KB]