Odvody


Metodické usmernenie k podávaniu vyúčtovania odvodu z prevádzkovania kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému
Vytvorené : 17.10.2022
Upravené : 17.10.2022
pdf  [115 KB]

Vyúčtovanie odvodov do štátneho rozpočtu a rozpočtu obce a úhrady odvodov do štátneho rozpočtu
Vytvorené : 19.07.2019
Upravené : 17.03.2020
pdf  [119 KB]

Odvod do rozpočtu obce za prevádzkovanie výherných prístrojov
Vytvorené : 19.07.2019
Upravené : 15.08.2019
pdf  [69 KB]