Vzory dokumentov pre obce


Rozhodnutie - Pokuta za nepredloženie vyúčtovania v lehote - obec
Vytvorené : 24.02.2022
Upravené : 24.02.2022
docx  [35 KB]

Rozhodnutie - Úrok z omeškania za oneskorenú úhradu odvodu do rozpočtu obce
Vytvorené : 24.02.2022
Upravené : 24.02.2022
docx  [36 KB]

Upovedomenie o začatí správneho konania - úrok z omeškania - odvod obec
Vytvorené : 24.02.2022
Upravené : 24.02.2022
docx  [33 KB]

Upovedomenie o začatí správneho konania - pokuta za nepredloženie vyúčtovania v lehote - obec
Vytvorené : 24.02.2022
Upravené : 24.02.2022
docx  [33 KB]