Usmernenia pre obce


Obmedzenie prevádzkovania hazardných hier podľa § 79 ods. 3 až 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
Vytvorené : 21.10.2019
Upravené : 21.10.2019
pdf  [128 KB]

Vyjadrenia obcí v procese udeľovania a predlžovania individuálnych licencií na prevádzkovanie niektorých hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 o hazardných hrách
Vytvorené : 02.01.2020
Upravené : 02.01.2020
pdf  [70 KB]